SchoolondersteuningsprofielVanaf 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Walcheren onder de naam ‘Kind op 1 ‘  www.swvkindop1.nl

Zorgplicht:

Dit betekent dat de school zorg draagt voor onderwijs passend bij elke leerling.

Onze school voldoet aan de de 10 standaarden  van passend onderwijs. Zoals vastgesteld is door het samenwerkingsverband Walcheren.

Hierbij moet u o.a. denken aan maatregelen die al eerder genoemd zijn  in deze gids zoals

  • Gedifferentieerde instructie
  • Zorg voor meer en hoogbegaafden
  • Interne remedial teaching
  • Pedagogisch klimaat
  • Individuele begeleiding van leerlingen met een zogenaamd rugzakje ( met passend onderwijs vervalt dit op termijn)
  • Verdere professionalisering van leerkrachten

In het document Schoolondersteuningsprofiel Regenboogschool leest u hoe onze school verder vorm geeft aan Passend Onderwijs.