Wat is PBS (Positive Behaviour Support) ?

 

Het is een preventieve methode die gericht is op het aanleren van positief gedrag. Dit ter bevordering van een positief pedagogisch klimaat.

PBS is gebaseerd op 5 pijlers:

  1. Het heeft een sterk preventieve werking.
  2. Het gaat om het aanleren van gedragsverwachtingen die op een positieve wijze bekrachtigd worden.
  3. Het is een schoolbrede aangelegenheid.
  4. Acties worden niet zomaar ‘verzonnen’,  maar  worden altijd gekozen op basis van data ( wat zien we waar, wanneer, hoe vaak  en wat zegt ons dat).
  5. De samenwerking met anderen is van belang  (bijvoorbeeld met de ouders i.v.m. TSO).

 

Werken vanuit waarden

Voorafgaand aan het vaststellen van gedragsverwachtingen en de uitvoering ervan, hebben we ons als team eerst verdiept in welke waarden daaraan ten grondslag liggen.

Vanuit onze identiteit vinden we de liefde van Christus de allerbelangrijkste waarde die we mogen ontvangen en uitdelen. Vanuit deze liefde komen meerdere waarden voort. We hebben gekozen voor de volgende waarden die we ook zichtbaar hebben gemaakt: Plezier , vertrouwen , betrokkenheid.