Life@school: Samen leren en leven in een veilige omgeving

Een kind is een uniek schepsel van God. Ons doel is ieder kind te helpen bij het ontwikkelen van de van God gekregen talenten. Dit doen we door de kinderen op te leiden, toe te rusten en te vormen. We hebben dit als doel, zodat kinderen leren zelfbewust en goed voorbereid hun plek in de maatschappij in te nemen.

Ons onderwijs rust op twee pijlers: Leren en leven. De leerstof, maar ook wat er nodig om je plaats in de maatschappij in te kunnen vullen staan centraal.

We werken aan cognitieve vaardigheden (leervaardigheden) en sociaal-emotionele vaardigheden, waarbij zelfstandig leren een belangrijke basisvaardigheid is. We doen dit vanuit onze kernwaarden: betrokkenheid, plezier en vertrouwen. De digitale wereld neemt een steeds grotere plaats in het dagelijks leven in, daarom besteden we daar zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel gebied aandacht aan.

Een kind leert niet alleen, om het kind heen staan de ouders, het team van de Regenboogschool en de leeftijdsgenootjes van het kind. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we externe hulp inschakelen. De hulp van God, onze Vader, mogen we iedere dag biddend ontvangen.

 

 

 

 

 

LifeSchool uitwerking versie 3