Hallo allemaal!

Wij zijn een groep 6 van 26 kinderen en krijgen les van juf Yvonne.

In de klas leren we veel, maar hebben we vooral ook veel plezier. Plezier met elkaar en plezier om te leren.

Wat hebben we de afgelopen tijd allemaal gedaan in groep 6?

Met rekenen hebben we voor het eerst geleerd over de omtrek van een vierkant of rechthoek. We leerden hierbij de formule ‘2xL + 2xB = omtrek’. Best lastig, maar we oefenden hier hard voor en dit deden we…buiten! Buiten maakten we in tweetallen op het plein met stoepkrijt allerlei vierkanten en rechthoeken. We berekenden de omtrek door de stoeptegels te tellen.

Met natuur werkten we over het thema water. Dit ging onder andere over drijven en zinken. Hierbij hadden we een extra thema opdracht: maak een bootje dat kan blijven drijven en een lading kan houden. Deze bootjes maakten we van kosteloos materiaal: piepschuim, flessen, hout, kurken etc. Twee weken lang hebben we aan deze bootjes gewerkt. Daarna konden we ze uittesten. In de waterbak bij groep 2 testten we uit welk bootje de meeste lading (blokken van de kleuters) kon houden. En groep 3 kwam even bij ons kijken! Een super leuk en geslaagd project!

Groetjes van groep 6!