Deze commissie ondersteunt en adviseert de directeur bij allerlei vraagstukken die betrekking hebben op de identiteit van onze school.
Daarnaast heeft de commissie een belangrijke stem in het toelatingsbeleid van de leerlingen op onze school.
De Identiteitscommissie bestaat momenteel uit vier leden, te weten de directeur en drie leden-ouders.
Voor meer informatie over de Identiteitscommissie kunt u terecht bij de directeur van onze school.