Onze missie

Het onderwijs op De Regenboog stimuleert de ontwikkeling van het kind.
Ons hart ligt bij alle kinderen op De Regenboog.
De inspiratie daarvoor vinden wij in God die wij kennen uit Zijn woord, de Bijbel.
Dat geeft vorm aan het onderwijs op De Regenboog

Onze doelgroep
Ouders die bewust kiezen voor primair onderwijs vanuit de Bijbel en instemmen met de identiteit van De Regenboog.
De identiteit van De Regenboog is een gezamenlijk vastgesteld identeiteitsbeleid met alle 25 scholen binnen de vereniging GPO-WN en is uitgewerkt in de notitie ‘Het Licht schijnt’.

In geloof en met plezier
De Regenboog biedt onderwijs van betekenis.
Onze inzet is erop gericht om alle leerlingen mede te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. De oorsprong van deze visie vinden we in de bevrijdende boodschap van Gods genade. Iedere leerling en iedere medewerker zijn Gods geliefde ki
nderen.
Wij kennen
 Gods liefde en gaan daardoor met plezier en ontspannen naar school en werk.
Dat maakt ons onderwijs, volgens ouders en buitenstaanders, opvallend anders dan anders. Vanuit deze grondhouding werken we samen aan nieuwe manieren om leerlingen toe te rusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving.

Eigenwaarde
We vinden het belangrijk dat elke leerling en elke medewerker zijn van God gekrHoofd hart handenegen gaven en talenten ontwikkelt. Bij dit alles geloven we dat onze eigenwaarde ligt in de relatie met onze Schepper. In die verhouding ontvangen wij liefde en genade.
Op onze beurt delen wij dit met hoofd, hart en handen uit naar elkaar.

Onze belofte
Wij beloven onze leerlingen te helpen ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en talenten willen bijdragen aan een menswaardige samenleving.
Zij kunnen dit omdat ze op De Regenboog geleerd hebben vanuit wisselend perspectief te denken en vanuit verwondering voor Gods schepping.
Ze hebben geleerd welke betekenis God in hun leven kan hebben en zijn in staat om vanuit de relatie met God hun leven vorm te geven, zo leren ze hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
Om deze belofte waar te maken is een goede samenwerking op De Regenboog met ouders nodig.