In groep 2 beginnen we elke dag in de kring, met 26 kinderen en de juf.

We bidden, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. We vertellen aan elkaar wat we hebben beleefd. En nog veel meer…….

We werken met leuk thema’s. Dan maken we daar knutselwerkjes van, horen verhalen, leren liedjes en doen ook reken- en taalspelletjes. En ook de gymles heeft hetzelfde thema.

Voorbeelden daarvan zijn:

Klokken: we maakten allerlei verschillende klokken en oefenden zo meteen goed met de cijfers.

Ziekenhuis: er was een ziekenhuishoek, daar speelden we dat de chirurg langs moest bij de patiënt. Er moest verband worden aangelegd, medicijnen gegeven en ook de telefoon moest natuurlijk worden opgenomen.

We werkten ook over de boerderij: er werden varkens en koeien gemaakt en vogelverschrikkers geschilderd. Er was zoveel gemaakt dat we niet genoeg ruimte hadden om alles in de klas een plekje te geven. Als afsluiting gingen we ook kijken op een echte boerderij.

’s Middags werken we o.a. in de hoeken, we mogen dan kiezen wat we gaan doen. Op de computer, in de timmerhoek, de blokkenhoek, kleuren, technisch lego en nog veel meer.

Iedere dag zit weer vol, we leren veel en hebben het fijn met elkaar.

Om drie uur is het weer tijd om naar huis te gaan.